O NÁS

BESTPAY s.r.o. je poskytovatel platebních služeb. Společnost je registrována a plně regulována Českou národní bankou, osvědčení o registraci č. 2019/136082/CNB/570, spis. značka: S-Sp-2017/00927/CNB/571.

Společnost je oprávněna poskytovat tyto platební služby:

 • služby umožňující vkládání peněžních prostředků na platební účet a také veškeré operace nutné k obsluze platebního účtu;
 • služby umožňující výběr peněžních prostředků z platebního účtu a také veškeré operace nutné k obsluze platebního účtu;
 • provádění platebních transakcí včetně převodů peněžních prostředků na platební účet pomocí uživatelova poskytovatele platebních služeb nebo jiného poskytovatele takových služeb: provádění inkasa včetně jednorázového inkasa; provádění platebních transakcí pomocí platebních karet nebo podobných prostředků; provádění bezhotovostních převodů včetně trvalých příkazů;
 • vydávání a/nebo získávání platebních nástrojů;
 • platby.

Společnost BESTPAY disponuje bohatými zkušenostmi s poskytováním platebních služeb v následujících segmentech:

Firmy:

 • multiměnové platební účty;
 • přístup ke spolehlivým a robustním platebním systémům elektronického bankovnictví;
 • individuální přístup ke každému klientovi;
 • spotové transakce na devizovém trhu;
 • poradenství v oblasti platebních služeb.

Fyzické osoby (platby):

 • převody peněžních prostředků s i bez platebního účtu;
 • provádění vysoce rychlých plateb;
 • různé způsoby příjmu peněžních prostředků;
 • široká síť výplatních míst;
 • řízení zprostředkovatelských služeb;
 • cenově atraktivní služby.

Certifikáty