GB - Tariffs

Sazebník / Tarify
Tarif „Standard“
Otevření a vedení platebních účtů
Otevření platebního účtu
100.00 EUR
Vedení platebního účtu v každé měně
25.00 EUR měsíčně
Příchozí platby
pro EUR = min. 15.00 EUR, max. 100.00 EUR
pro USD = min. 20.00 USD, max. 130.00 USD
pro Kč = min. 400.00 Kč, max. 2000.00 Kč
pro GBP = min. 10.00 GBP, max. 80.00 GBP
ostatní měny = min. 15.00 EUR, max. 100.00 EUR (ekvivalent)
Interní platby (z účtů u BESTPAY s.r.o.)
zdarma
Odchozí platby
pro EUR = min. 15.00 EUR, max. 100.00 EUR
pro USD = min. 20.00 USD, max. 130.00 USD
pro Kč = min. 400.00 Kč, max. 2000.00 Kč
pro GBP = min. 10.00 GBP, max. 80.00 GBP
ostatní měny = min. 15.00 EUR, max. 100.00 EUR (ekvivalent)
pro EUR = min. 15.00 EUR, max. 100.00 EUR
pro USD = min. 20.00 USD, max. 130.00 USD
pro Kč = min. 400.00 Kč, max. 2000.00 Kč
pro GBP = min. 10.00 GBP, max. 80.00 GBP
ostatní měny = min. 15.00 EUR, max. 100.00 EUR (ekvivalent)
Interní platby (na účty u BESTPAY s.r.o.)
zdarma

* Další informace o tarifech a podmínkách služby můžete získat v sídle společnosti nebo kontaktováním jednoho z našich zaměstnanců telefonicky či e-mailem.

Posílejte peníze do celého světa okamžitě s nejlepším směnným kurzem s BESTPAY