Naše společnost se aktivně rozvíjí a vedeme jednání s potenciálními partnery v oblasti finančních služeb, bankovních služeb, s poskytovateli platebních služeb a se společnostmi a finančními institucemi zabývajícími se poskytováním služeb v odvětví e-commerce a služeb využívajících plastové karty.

Rovněž se nacházíme ve fázi rozšiřování sítě našich zástupců.