CZ - Licenses

LICENCE

Česká národní banka (ČNB)

Na Příkopě 28

11503 Praha 1

Sekce licenčních a sankčních řízení

V Praze dne 22. června 2015

Č. j.: 20 15/066166/CNB/570

Spis. zn.: S-Sp-2015/00223/CNB/571

Podle této licence je společnost BESTPAY s.r.o. oprávněna poskytovat tyto platební služby:

 • podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona o platebním styku služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem;
 • podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o platebním styku služba umožňující výběr hotovosti z platebního účtu poskytovatele;
 • podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona o platebním styku převod peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává příkaz
  • plátce,
  • příjemce, nebo
  • plátce prostřednictvím příjemce, jestliže poskytovatel neposkytuje uživateli převáděné peněžní prostředky jako úvěr;
  • podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) zákona o platebním styku vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků;
  • podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. f) provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce (poukazování peněz).
Posílejte peníze do celého světa okamžitě s nejlepším směnným kurzem s BESTPAY