CZ - Price List

Ceník

účinný od 17.4.2023

BESTPAY účtuje Zákazníkovi pouze transakční poplatky a případné storno poplatky. Neexistují žádné pravidelné ani opakované poplatky.

Vzhledem ke kolísajícím proměnným souvisejícím s oceňováním transakcí lze poplatky určit až poté, co jsou pro konkrétní transakci poskytnuty všechny potřebné údaje.

Příslušný poplatek za každou transakci bude vždy jasně zobrazen a vyžaduje potvrzení Zákazníka před dokončením transakce.

Jakékoli obecné ceny zobrazené na našich webových stránkách jako součást propagačních nebo marketingových materiálů jsou pouze ilustrativní a měly by být používány pouze jako vodítko, nikoli jako definitivní cena.

BESTPAY s.r.o.IČ: 04111648, se sídlem Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová zn. C 242665.

Verze dokumentu č.: 2023.01

Posílejte peníze do celého světa okamžitě s nejlepším směnným kurzem s BESTPAY