CZ - Your rights

VAŠE PRÁVA PŘI PROVÁDĚNÍ PLATEB V EVROPĚ

Viz brožura

FINANČNÍ ARBITR A STÍŽNOSTI

Spory plynoucí z poskytované platební služby, včetně sporů plynoucích z důvodu nedodržení odsouhlasených platebních příkazů mohou být vyřešeny:

  1. příslušným soudem;
  2. finančním arbitrem České republiky v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, v platném znění, pokud spor vyplývá z poskytnuté platební služby a pokud by byl jinak v kompetenci českého soudu. Právo klienta jít k soudu není ovlivněno ani v těchto případech.

Adresa Finančního Arbitra České Republiky:
Legerova č. 69
110 00 Praha 1
Česká Republika
Web : http://www.finarbitr.cz

Reklamační řád
Posílejte peníze do celého světa okamžitě s nejlepším směnným kurzem s BESTPAY